آموزشگاه زبان آریا برای زبان آموزان خود دوره های جذاب  Free discussion یا بحث آزاد را در کنار دوره های ترمیک و عمومی خود پیشنهاد می کند. چراکه از یکسو به افزایش سطح مهارت های گفتاری (Speaking)  و  شنیداری(Listening)  زبان آموزان کمک می کند و از سویی دیگر به آنها فرصت بیشتری می دهد که در محیطی صمیمی و پویا، در بحث های آزاد با موضوعات مختلف و طبقه بندی شده به گفتگو بپردازند و بدین ترتیب زبان آموزان قادر خواهند بود با اعتماد به نفس بالاتر در محیط های مشابه حاضر شوند و روان صحبت کنند.

***** این دوره  به صورت یکبار در هفته برگزار می گردد******

 

سیستم های آموزشی آریا

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
Follow us on social networks