اطلاعات شخصی
سوابق تحصیلی و کاری
ردیف مدرک تحصیلی محل دریافت رشته تحصیلی تاریخ اتمام معدل
1
2
3
اطلاعات و سوابق دوره های آموزشی
ردیف عنوان دوره آموزشی مدت مدت به ساعت محل برگزاری نوع مدرک نام موسسه آموزش دهنده
1
2
3
خلاصه تجریبات و سوابق کاری
ردیف نام موسسه مدت خدمت آخرین سمت تعداد پرسنل آخرین حقوق علت ترک آدرس و تلفن محل خدمت
1
2
3
میزان تسلط به سایر زبان های خارجی
ردیف نام زبان مکالمه خواندن نوشتن
1
2
3

سیستم های آموزشی آریا

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
Follow us on social networks